REGULAMIN AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH prowadzonej przez STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO EDUKACYJNE "PRO MERITUM"

§1

CEL DZIAŁANIA AKADEMII

Celem Akademii Umiejętności Społecznych jest prowadzenie, wspieranie i promocja działań w zakresie:

 • edukacji
 • kultury
 • upowszechniania kultury fizycznej
 • promowania zdrowego trybu życia
 • turystyki i krajoznawstwa
 • wolontariatu i działalności charytatywnej
 • przedsiębiorczości i promocji zatrudnienia

§2

FORMY REALIZACJI CELÓW

Cele Akademii Umiejętności Społecznych realizowane są przez:

 • wykłady specjalistyczne
 • warsztaty praktyczne z różnych dziedzin
 • koncerty
 • naukę języków obcych na różnych poziomach zaawansowania
 • kursy obsługi komputera
 • profilaktyczne zajęcia z kultury fizycznej
 • zajęcia rekreacyjne
 • wycieczki krajoznawcze
 • działalność samopomocową słuchaczy Akademii


§3

ZASADY REKRUTACJI

1. Rekrutacja na nowy rok akademicki odbywa się raz w roku, w drugiej połowie września w siedzibie Stowarzyszenia lub w innym miejscu podanym wcześniej do publicznej wiadomości.

2. Słuchaczem poszczególnych oddziałów Akademii mogą być odpowiednio:

 • Akademia Mądrego Malucha – dzieci w wieku od 3 do 4 lat
 • Akademia Świadomego Rodzica – młodzi rodzice lub osoby zamierzające być     rodzicami w przyszłości (pierwszeństwo przy zapisach mają rodzice dzieci zapisanych do Akademii Mądrego Malucha)
 • Akademia Aktywnego Seniora – osoby w wieku poprodukcyjnym.

3. Przed przyjęciem w poczet słuchaczy Akademii Umiejętności Społecznych kandydat zobowiązany jest wypełnić deklarację słuchacza Akademii oraz uiścić wpisowe na dany rok akademicki.

4. Ilość miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowa wpłata wpisowego.

§4

PRAWA SŁUCHACZA AKADEMII

Każdy słuchacz ma prawo do:

1. udziału we wszystkich wykładach i warsztatach zaproponowanych dla jego oddziału Akademii oraz w bezpłatnych imprezach towarzyszących organizowanych w danym roku akademickim

2. udziału w dowolnej liczbie zajęć odpłatnych

3. dostępu do semestralnego harmonogramu zajęć podstawowych oraz imprez towarzyszących

4. posługiwania się indeksem słuchacza Akademii Umiejętności Społecznych

5. zgłaszania Radzie Programowej tematów szczególnie go interesujących lub uwag mających na celu poprawienie funkcjonowania Akademii

§5

OBOWIĄZKI SŁUCHACZA AKADEMII

Każdy słuchacz, a w przypadku słuchaczy niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni, ma obowiązek:

1. przestrzegania zasad dobrego współżycia społecznego oraz poszanowania mienia będącego w dyspozycji Stowarzyszenia

2. przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu

3. terminowego opłacania wybranych przez siebie zajęć odpłatnych

§6

RADA PROGRAMOWA AKADEMII

Rada Programowa składa się z członków Stowarzyszenia zajmujących się całokształtem funkcjonowania Akademii. Rada Programowa:

 • czuwa nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji słuchaczy na dany rok akademicki
 • w ciągu roku akademickiego odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Akademii
 • w uzasadnionych przypadkach ma prawo wprowadzić niezbędne zmiany do regulaminu po uzyskaniu akceptacji Zarządu Stowarzyszenia
 • ma obowiązek z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić słuchaczy o konieczności dokonania zmian w harmonogramie zajęć

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 22 czerwca i wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku.

Pro jedinců, kdo kupují léky on-line, existuje několik skvělých faktorů, které nemohly být ignorovány. Různé opravné prostředky se používají k ošetření příznaků Parkinsonovy nemoci, jako je například špatné svalové kontroly. Tento lék se používá v kombinaci s jinými léky k ošetření příznaků Parkinsonovy nemoci. Viagra, který se používá k zacházení neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci a dalších států spojené s erectile dysfunkcí. Máte-li zájem o http://viagra-cz.org/erektiln%C3%AD-dysfunkce.html, pravděpodobně vůle chtít přečíst o http://viagra-cz.org/%C5%BE%C3%A1dn%C3%A1_erekce.html. Někdo vám o sildenafil cena? Záležitosti, jako je Erektilní dysfunkce, odkazují na různé typy zdravotnických problémů. Známky sexuálních zdravotních otázek u mužů patří nemožnost získat orgasmus i přes adekvátní sex stimulaci. I když je erektilní dysfunkce je sám o sobě nemusí být závažné, někdy je jedním z prvních varovné příznaky jiných základních zdravotních podmínek, které mohou být velmi závažné. Jaký lék dělá zacházení impotence? Mějte na paměti, webové stránky, která nabízí erektilní dysfunkce drogy jako Viagra bez lékařského předpisu není bezpečné. Když si objednáte z neznámé firmy, spuštění riziko vzniku rušivých léky.

 

Kalendarz

<<  Września 2020  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
oddaj.gif

Darczyńcy

 • pro meritum
 • pro meritum
 • pro meritum
 • pro meritum
 • pro meritum